Cách chơi

Keno là một trò chơi bingo mà rút ra 20 con số từ 80 số ,từ 1 đến 80 một cách ngẫu nhiên. Đơn giản chọn số lượng, loại trò chơi đặt cược. Nếu bạn đặt cược các loại trò chơi bên phải, bạn giành chiến thắng.

Cách chơi

Loại Giá Điều kiện chiến thắng Loại Giá Điều kiện chiến thắng
Tần số 1 5.00   Frequency of the extent is 1 Phạm vi 210-695 9.20   Sum is within extent [210-695]
2-3 1.60   Frequency of the extent is 2-3 696-763 4.60   Sum is within extent [696-763]
4+ 4.00   Frequence of the extent is bigger than or equal to 4 764-855 2.30   Sum is within extent [764-855]
0 15.00   Frequency of the extent is 0 856-923 4.60   Sum is within extent [856-923]
Tài/Xỉu Tài 1.95   Sum is bigger than or equal to 811 924-1410 9.20   Sum is within extent [924-1410]
Xỉu 1.95   Sum is smaller than 811 Nhỏ nhất 1-2 2.00   The smallest number is 1-2
Odd Even Lẻ 1.95   Sum is Lẻ 3-5 2.70   The smallest number is 3-5
Chẵn 1.95   Sum is Chẵn >=6 3.80   The smallest number is bigger than or equal to 6
Xuyên Tài Lẻ 3.70   Sum is bigger than or equal to 811 and sum is Lẻ Lớn nhất <=75 3.80   The biggest number is smaller than or equal to 75
Tài Chẵn 3.70   Sum is bigger than or equal to 811 and sum is Chẵn 76-78 2.70   The biggest number is 76-78
Xỉu Lẻ 3.70   Sum is smaller than 811 and sum is Lẻ 79-80 2.00   The biggest number is 79-80
Xỉu Chẵn 3.70   Sum is smaller than 811 and sum is Chẵn

 Luật chơi 

1. We divide 80 numbers into 8 extents. Each extent has 10 numbers and is like [1-10],[11-20],...,[71-80].
2. "Sum" in the table above means the sum or total of 20 numbers.
3. Frequence of extent means the number of occurrence within the extent. For example, if numbers of the result which are under 10 are 1,2 and 5. Then the frequence of extent [1-10] is 3.

 Ví dụ 

Kết quả Cộng Phạm vi Tài/Xỉu Odd Even Xuyên [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] Nhỏ nhất Lớn nhất
3,7,9,18,25,26,28,34,37,38
39,40,47,56,62,63,72,73,77,80
834 764-855 Tài Chẵn Tài Chẵn 2-3 1 2-3 4+ 1 1 2-3 4+ 3-5 79-80
Cược Kết quả Lãi Lỗ
Loại Giá Thành tiền
Phạm vi 764-855 2.30 100 764-855 230
Tài/Xỉu Xỉu 1.95 100 Tài -100
Odd Even Chẵn 1.95 100 Chẵn 95
Xuyên Tài Chẵn 3.70 100 Tài Chẵn 270
Xuyên Tài Lẻ 3.70 100 Tài Chẵn -100
Xuyên Xỉu Chẵn 3.70 100 Tài Chẵn -100
[1-10] Tần số [1-10] 2-3 1.60 100 [1-10] 2-3 60
[21-30] Tần số [21-30] 4+ 4.00 100 [21-30] 2-3 -100
Nhỏ nhất 3-5 2.70 100 3-5 170
Lớn nhất <=75 3.80 100 79-80 -100
WhyUs