Số đề

Số đề Việt Nam


Xổ số được nhiều công ty rút thăm. Kết quả xổ số của Công ty 'Hà Nội' có 27 chuỗi số, các Công ty khác có 18 chuỗi. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt cược đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn thắng.

Đọc thêm

Số đề Campuchia


LottoCP (cách chơi của xổ số Việt Nam tại Phnom Penh) dựa trên kết quả của xổ số truyền thống Việt Nam. Xổ số được nhiều công ty rút thăm. Kết quả xổ số của Công ty 'Hà Nội' có 27 chuỗi số, các Công ty khác có 18 chuỗi. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn sẽ thắng

Đọc thêm

Số đề Thái Lan


LottoTH (phương pháp chơi thông thường của xổ số Thái Lan) dựa trên kết quả của xổ số truyền thống Thái Lan. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt cược đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn thắng.

Đọc thêm

SHLott Cambodia


LottoCP (cách chơi của xổ số Việt Nam tại Phnom Penh) dựa trên kết quả của xổ số truyền thống Việt Nam. Xổ số được nhiều công ty rút thăm. Kết quả xổ số của Công ty 'Hà Nội' có 27 chuỗi số, các Công ty khác có 18 chuỗi. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn sẽ thắng

Đọc thêm
WhyUs