Số đề Thái Lan

 Cách chơi 

LottoTH (phương pháp chơi thông thường của xổ số Thái Lan) dựa trên kết quả của xổ số truyền thống Thái Lan. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt cược đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn thắng.

 Các loại cá cược 

Loại trò chơi số Điều kiện chiến thắng Loại trò chơi số Điều kiện chiến thắng
Chiều dài Vị trí và Phạm vi Chiều dài Vị trí và Phạm vi
2D Đầu XX(00-99)   XX equals a numberic string in '2D-Đầu' at least once 3D Đầu XXX(000-999)   XXX equals a numberic string in '3D-Đầu' at least once
Đuôi XX(00-99)   XX equals a numberic string in '2D-Đuôi' at least once Đuôi XXX(000-999)   XXX equals a numberic string in '3D-Đuôi' at least once
Bao Lô XX(00-99)   XX equals a numberic string in '2D-Bao Lô' at least once Bao Lô XXX(000-999)   XXX equals a numberic string in '3D-Bao Lô' at least once
4D Đầu XXXX(0000-9999)   XXXX equals a numberic string in '4D-Đầu' at least once

 Luật chơi 

1.'Head' includes n-digit number of the lottery result,'n' is the length of number you bet;
2.'Last' includes last n digits of the last numberic string of the lottery result;
3.'Roll' includes last n digits of all numberic strings in lottery result.

 Ví dụ 

Cách chơi: Số đề Thái Lan 2D (Giá: 75) 3D (Giá: 650) 4D (Giá: 6,000)
Đầu Đuôi Bao Lô Đầu Đuôi Bao Lô Đầu
Kết quả (2014-11-01) Đảo
Chẵn Xỉu *4 608 979 850-860 6608
Winning Lottery Numbers 206608 206608 206608 206608
Three Lucky Numbers Winner 203 607 855 979 979 979 855
Two Lucky Numbers Winner 44 44 44
Doanh thu(Cược=10) 500 500 600 10 60 550 10
Nhiều x1 x1 x2 x1 x1 x1 x1
Tiền thắng(Cược=10) 750 750 1500 6,500 6,500 6,500 60,000
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều
WhyUs