Số đề Việt Nam

Cách chơi

Xổ số được nhiều công ty rút thăm. Kết quả xổ số của Công ty 'Hà Nội' có 27 chuỗi số, các Công ty khác có 18 chuỗi. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt cược đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn thắng.

 Các loại cá cược 

Loại trò chơi số Điều kiện chiến thắng Loại trò chơi số Điều kiện chiến thắng
Chiều dài Vị trí và Phạm vi Chiều dài Vị trí và Phạm vi
2DĐầuXX(00-99)  XX equals a numeric string in '2D-Head' at least once3DĐầuXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in '3D-Head' at least once
ĐuôiXX(00-99)  XX equals a numeric string in '2D-Last' at least onceĐuôiXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in '3D-Last' at least once
Đầu ĐuôiXX(00-99)  XX equals a numeric string in '2D-HeadLast' at least onceĐầu ĐuôiXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in '3D-HeadLast' at least once
Bao LôXX(00-99)  XX equals a numeric string in '2D-Roll' at least onceBao LôXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in '3D-Roll' at least once
7 LôXX(00-99)  XX equals a numeric string in '2D-Roll7' at least once7 LôXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in '3D-Roll7' at least once
Xuyên 2(Số đá2)AA#BB  AA and BB all equal a numeric string in '2D-Roll' at least once4DĐuôiXXXX(0000-9999)  XXXX equals a numeric string in '4D-Last' at least once
Xuyên 3(Số đá3)AA#BB#CC  AA, BB and CC all equal a numeric string in '2D-Roll' at least onceBao LôXXXX(0000-9999)  XXXX equals a numeric string in '4D-Roll' at least once

 Luật chơi 

1. 'Head' includes n-digit number of the lottery result,'n' is the length of number you bet;
2. 'Last' includes last n digits of the last numeric string of the lottery result;
3. 'Head+Last' includes both numeric strings of 'Head' and 'Last';
4. 'Roll' includes last n digits of all numeric strings in lottery result.
5. 'Roll7' includes last n digits of from first to six or last numeric strings in lottery result.
6. As for 'Roll Parlay 2' and 'Roll Parlay 3',we verify user's bet with strings in '2D-Roll'. If you bet AA#BB, the multiple of bonus is the smaller number of occurrences of AA and BB in '2D-Roll'. For example, if AA appears in '2D-Roll' once, BB three times,then the multiple is 1. If AA appear in '2D-Roll' three time and BB twice, then the multiple is 2.

 Ví dụ 

Cty: Hanoi
Cách chơi: Số đề Việt Nam
2D (Giá: 75) 3D (Giá: 650) 4D (Giá: 6,000) Xuyên 2
(Giá:650)
Xuyên 3
(Giá:3,500)
Đầu Đuôi Đầu Đuôi Bao Lô Đầu Đuôi Đầu Đuôi Bao Lô Đuôi Bao Lô
Kết quả Đảo
Lẻ Tài 48 *0 028 706 050-053 249 6036 1218 36#46 11#24#81
2-Digit85 11 87 4885 11 874811
3-Digit028 051 700700028051
4-Digit5610 4746 6090 1846
0624 1021 7157 3797
3194 2249
5610
6090
22494746
1846
0624
5-Digit12336 09924 87096
10830 36306 01218
88481 04170 52050
16076(Đuôi)
1607610830
04170
52050
1607601218122360992488481
Doanh thu(Cược=10)2,000500502,700306020023010200540810
Nhiềux3x1x1x6x1x1x1x1--x1x1x1
Tiền thắng(Cược=10)2,2507507504,5006,5006,5006,5006,500--60,0006,50035,000
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều
Cty: Ben Tre
Cách chơi: Số đề Việt Nam
2D (Giá: 75) 3D (Giá: 650) 4D (Giá: 6,000) Xuyên 2
(Giá:650)
Xuyên 3
(Giá:3,500)
Đầu Đuôi Đầu Đuôi Bao Lô 7 Lô Đầu Đuôi Đầu Đuôi Bao Lô 7 Lô Đuôi Bao Lô
Kết quả Đảo
06TàiChẵn*0*4327764320-330992340-3506036528824#8906#50#82
2-Digit06060606
3-Digit327327327
4-Digit3804 6350 3992 0389635038043992635003896350
5-Digit81340 46996 17361
93071 60900 33910
55288 09682 22024
11650 98163 16674(Last)
166741667481340
60900
33910
11650

16674
166748134055288220241165009682
Doanh thu(Cược=10)1050010001,800700106022017077010160360810
Nhiềux1x1x2x5x2x1x1x1x1x2--x1x1x1
Tiền thắng(Cược=10)7507501,5003,7501,5006,5006,5006,5006,50013,000--60,0006,50035,000
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều
WhyUs