Tài Xỉu 1 Lá Bài

Cách chơi

Tài Xỉu 1 Lá Bài là một trò chơi rất phổ biến. Nhà cái chia một thẻ hoặc hai thẻ mỗi trò chơi.

 Các loại cá cược 

Loại GiáĐiều kiện chiến thắng
A-K12.0  If the first card is the type you bet
Tài2.0  Place one card drawn into box, the card is 8/9/10/J/Q/K. If the first card is 7 and the deciding card drawn is 8/9/10J/Q/K, you get the betting amount back
Xỉu2.0  Place one card drawn into box, the card is A/2/3/4/5/6. If the first card is 7 and the deciding card drawn is A/2/3/4/5/6, you get the betting amount back

 Luật chơi 

1.In general, place one card drawn into box. However, place the first card drawn into box with number 7, then draw another card, place on the box face down then only open as deciding cards to conclude the winner. If the first card is the type you bet, you win.
2.In the event where one card drawn into box. Example shown below: If the card for Small is A, 2, 3, 4, 5, 6, you win. If the card for Big is 8, 9, 10, J, Q, K, you win.
3.In the event where the first card drawn is seven (7). Example shown below: If the deciding card drawn either for Small is A, 2, 3, 4, 5, 6 or for Big is 8, 9, 10, J, Q, K, you get the betting amount back. If the deciding card drawn is 7, Small and Big lose.

 Ví dụ 

Trò chơiCượcLãi Lỗ
Chi tiết ĐiểmTàiXỉuLoại GiáThành tiền
2 Xỉu Thắng 212.0100 1,100
J12.0100 -100
Tài2.0100 -100
Xỉu2.0100 100
7 Xỉu Hòa 612.0100 -100
712.0100 1,100
Tài2.0100 -100
Xỉu2.0100 0
7 Tài Hòa K12.0100 -100
712.0100 1,100
Tài2.0100 0
Xỉu2.0100 -100
7 Thua A12.0100 -100
712.0100 1,100
Tài2.0100 -100
Xỉu2.0100 -100
WhyUs